Indien je zelf vastgoed verhuurt, kan je jaarlijks de huurprijs indexeren. De overheid heeft een eenvoudige calculator op het internet voorzien hiervoor. Er zijn enkele vaste gegevens die je jaarlijks nodig hebt voor het berekenen hiervan:

  • Huurprijs vastgesteld bij de ondertekening van het contract
  • Jaar en maand van ondertekening van het contract
  • Jaar en maand van inwerkingtreding van het contract

Zelf heb ik dit in een jaarlijkse afspraak in mijn agenda gezet met bovenstaande gegevens zodat ik niet steeds opnieuw het contract er moet bijhalen.

De online berekening kan je hier doen:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator

Je kan de berekening pas doorvoeren tegen het einde van de maand voorafgaand de maand van verjaring van het contract. Indien het gezondheidsindexcijfer van die maand nog niet bekend is, zal je de melding krijgen dat de nieuwe huurprijs nog niet berekend kan worden.

Na het berekenen krijg je de formule en berekening overzichtelijk te zien zodat je deze kan kopiëren en doorsturen naar je huurders. Zelf maak ik gebruik van een standaard e-mail waarin ik deze formule plak om uit te sturen naar de huurders:

Beste,

Ik heb de jaarlijkse huurindexering berekend:

Toepassing wettelijke formule:
 Nieuwe huurprijs (augustus 2016) = Basishuurprijs (april 2015) * GI [2013] juli 2016 / GI [2013] maart 2015

Dit geeft in cijfers:
 xxx EUR = xxx EUR * 103,93 / 100,73
 Deze nieuwe huurprijs is geldig vanaf augustus 2016.

Kunnen het jullie de maandelijkse betaling verhogen naar xxx euro?

Leave a Reply

Your email address will not be published.